Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2020

6zzal5 (PDF 240 KB)Dziennik Urzędowy

 Pozycja  Tytuł  Plik Data publikacji
1.   Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej PDF (PDF 405 KB)  2020-01-07
2. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Rady Dostępności PDF (PDF 351 KB) 2020-01-14
3. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej PDF (PDF 572 KB) 2020-01-15
4. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw PDF (PDF 271 KB) 2020-01-21
5. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej PDF  (PDF 412 KB) 2020-01-28
6.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej – Wydział Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli PDF (PDF 430 KB) 2020-02-07
7.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 marca 2020 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej PDF (PDF 369 KB) 2020-03-09
8.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rządowych projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego PDF (PDF 405 KB) 2020-03-09
9.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w  sprawie Zespołu Koordynacyjnego do spraw przygotowań XI edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 PDF (PDF 367 KB) 2020-03-10
10. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Rozwoju PDF (PDF 358 KB) 2020-03-11
11.  Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe oraz kwot tych dotacji  PDF (PDF 641 KB) 2020-03-16
12. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w dziale administracji rządowej – rozwój regionalny PDF (PDF 411 KB) 2020-03-19
13.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru 

PDF (PDF 303 KB)

ZAŁ (PDF 446 KB)

2020-04-14
14.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 348 KB)

2020-04-14
15.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie nadania regulaminu komitetu audytu

PDF (PDF 276 KB)

ZAŁ (PDF 168 KB)

2020-04-14
16. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 308 KB)

2020-04-28
17. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie procedury zarządzania i kontroli finansowej budżetu

PDF (PDF 280 KB)

zał. 1  (PDF 269 KB)

zał. 2 (XLS 37 KB)

2020-05-15
18.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Zasobami Ludzkimi na lata 2021-2027 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 290 KB)

2020-05-26
19.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

PDF (PDF 315 KB)

2020-06-05
20.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wykonywania w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej postanowień ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

PDF (PDF 321 KB)

2020-06-23
21. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie stanowisk i funkcji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej związanych z dostępem do informacji niejawnych

PDF (PDF 323 KB)

2020-07-15
22. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 287 KB)

2020-07-15
23. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 363 KB)

ZAŁ. (PDF 687 KB)

2020-07-15
24. Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – rozwój regionalny

PDF (PDF 333 KB)

2020-07-15
25. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 283 KB)

ZAŁ (PDF 289 KB)

zzał1 (PDF 207 KB)

zzał2 (PDF 206 KB)

zzał3 (PDF 257 KB)

zzał 4 (PDF 309 KB)

zzał5 (PDF 240 KB)

zzał6 (PDF 257 KB)

 

2020-07-15
26. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 286 KB)

zał (PDF 982 KB)

2020-07-15
27. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 września 2020 r. w sprawie szkolenia obronnego w dziale administracji rządowej – rozwój regionalny

PDF (PDF 277 KB)

zał (PDF 470 KB)

2020-09-20
28. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) w dziale administracji rządowej - rozwój regionalny

PDF (PDF 294 KB)

zał (PDF 454 KB)

2020-09-28
29. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2020 r. w dziale administracji rządowej – rozwój regionalny

PDF (PDF 284 KB)

zał (PDF 356 KB)

2020-09-28
30. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 października 2020 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć po wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP

PDF (PDF 289 KB)

zał (PDF 795 KB)

2020-10-01
31.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 października 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Grupy Sterującej do spraw Polski Wschodniej

PDF (PDF 288 KB)

2020-10-01