Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2021

Dziennik Urzędowy

 Pozycja  Tytuł  Plik Data publikacji
1.   Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 PDF  (PDF 342 KB)   2021-11-03
2.   Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 PDF  (PDF 302 KB)  2021-11-24
3.   Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej do spraw współpracy z przedsiębiorcami
 PDF  (PDF 289 KB)  2021-11-24
4.   Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 PDF  (PDF 293 KB)  2021-11-26
5.   Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy partnerskiej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na lata 2022–2023

PDF  (PDF 280 KB)

załącznik  (PDF 553 KB)

 2021-11-30
6.   Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie powołania komitetu audytu

PDF  (PDF 288 KB)

 2021-11-30
7.   Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

PDF  (PDF 380 KB)

Załącznik  (PDF 2 MB)

 2021-12-08
8.   Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

PDF  (PDF 374 KB)

 2021-12-17