Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2022

Dziennik Urzędowy

 Pozycja  Tytuł  Plik  Data publikacji
 1. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie Polityki ochrony danych osobowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

 PDF  (PDF 518 KB)

 załącznik  (PDF 954 KB)

 2022-01-17
2. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2022 r. w dziale administracji rządowej – rozwój regionalny

PDF  (PDF 375 KB)

Załącznik   (PDF 407 KB)

2022-01-17
 3. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej PDF (PDF 356 KB)  2022-01-28
4.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Koordynacyjnego do spraw przygotowań XI edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 PDF (PDF 358 KB)  2022-01-28
5.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru

PDF (PDF 253 KB)

załącznik (PDF 365 KB)

2022-03-02
6. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 334 KB)

2022-03-15
7. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 marca 2022 r. w sprawie organizacji oraz trybu przygotowania i sposobu funkcjonowania systemu kierowania w dziale administracji rządowej – rozwój regionalny

PDF (PDF 263 KB)

2022-03-28
8.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 286 KB)

2022-04-12
9. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 293 KB)

2022-04-27
10.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich

PDF (PDF 328 KB)

2022-04-27
11. Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje celowe w części 34 budżetu państwa – rozwój regionalny

PDF (PDF 306 KB)

2022-04-29
12.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania Prekomitetu monitorującego program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

PDF (PDF 267 KB)

2022-05-12
13. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Otwartości Danych

PDF (PDF 224 KB)

2022-05-12
14. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 233 KB)

2022-05-20
15. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 234 KB)

załącznik (PDF 328 KB)

2022-06-14
16. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 330 KB)

2022-06-29
17. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 lipca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Krajowego Obserwatorium Terytorialnego

PDF (PDF 223 KB)

2022-07-13
18. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

PDF (PDF 246 KB)

2022-07-13
19.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego do spraw planu rozwojowego

PDF (PDF 236 KB)

2022-08-05
20.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 304 KB)

2022-08-06
21. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 500 KB)

2022-08-06
22. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 września 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021–2027

PDF (PDF 264 KB)

22-09-07
23.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego

PDF (PDF 285 KB)

2022-10-06
24. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 października 2022 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 232 KB)

załącznik (PDF 788 KB)

2022-10-19
25. Komunikat Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniający komunikat w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – rozwój regionalny 

PDF (PDF 227 KB)

2022-11-09
26.  Zarządenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 234 KB)

załącznik (PDF 272 KB)

2022-11-09
27.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego do spraw planu rozwojowego

PDF (PDF 226 KB)

2022-11-16
28. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2022 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

PDF (PDF 225 KB)

2022-11-24
29. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zniesienia Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie dla ukraińskich mikro i MSP, w szczególności dla firm będących w fazie start-up”

PDF (PDF 233 KB)

2022-11-27
30. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

PDF (PDF 267 KB)

2022-11-27
31.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 225 KB)

2022-11-29
32.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 240 KB)

2022-11-30
33. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie dysponowania środkami Funduszu Rozwoju Regionalnego

PDF (PDF 241 KB)

2022-12-01
34.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027

PDF (PDF 263 KB)

2022-12-14
35.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

PDF (PDF 266 KB)

2022-12-14
36.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027

PDF (PDF 287 KB)

2022-12-22