Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2022

Dziennik Urzędowy

 Pozycja  Tytuł  Plik  Data publikacji
 1. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie Polityki ochrony danych osobowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

 PDF  (PDF 518 KB)

 załącznik  (PDF 954 KB)

 2022-01-17
2. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2022 r. w dziale administracji rządowej – rozwój regionalny

PDF  (PDF 375 KB)

Załącznik   (PDF 407 KB)

2022-01-17
 3. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej PDF (PDF 356 KB)  2022-01-28
4.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu Koordynacyjnego do spraw przygotowań XI edycji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022 PDF (PDF 358 KB)  2022-01-28
5.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru

PDF (PDF 253 KB)

załącznik (PDF 365 KB)

2022-03-02
6. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 334 KB)

2022-03-15
7. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 marca 2022 r. w sprawie organizacji oraz trybu przygotowania i sposobu funkcjonowania systemu kierowania w dziale administracji rządowej – rozwój regionalny

PDF (PDF 263 KB)

2022-03-28
8.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 286 KB)

2022-04-12
9. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 293 KB)

2022-04-27
10.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Centrum Projektów Europejskich

PDF (PDF 328 KB)

2022-04-27
11. Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2021 r. przyznano dotacje celowe w części 34 budżetu państwa – rozwój regionalny

PDF (PDF 306 KB)

2022-04-29
12.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania Prekomitetu monitorującego program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

PDF (PDF 267 KB)

2022-05-12
13. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Otwartości Danych

PDF (PDF 224 KB)

2022-05-12
14. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 233 KB)

2022-05-20
15. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 234 KB)

załącznik (PDF 328 KB)

2022-06-14
16. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 330 KB)

2022-06-29