Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Certyfikaty

Certyfikaty osób upoważnionych do podpisywania Dziennika Urzędowego.

Zgodnie z wymogami §7 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych, poniżej znajdują się odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu.

Imię i nazwisko: Paweł Wiciak

Plik certyfikatu: PLIK (ZIP 1 KB) 

Plik certyfikatu: PLIK (ZIP 1 KB)

Plik certyfikatu: PLIK (ZIP 2 KB)

Imię i nazwisko: Piotr Zychla

Plik certyfikatu: PLIK  (ZIP 1 KB) 

Plik certyfikatu: PLIK (ZIP 2 KB)