Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Rok 2023

Dziennik Urzędowy

 Pozycja  Tytuł  Plik  Data publikacji
 1.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027

 PDF (PDF 268 KB)

2023-01-17
2. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie dysponowania środkami Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 PDF (PDF 354 KB)

2023-02-15
3.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lutego 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rządowych projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

PDF (PDF 245 KB)

2023-02-20
4.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lutego 2023 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

PDF (PDF 247 KB)

2023-02-20
5.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 301 KB)

2023-03-01
6.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki ochrony danych osobowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 270 KB)

2023-03-10
7.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie Metodyki zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 

PDF (PDF 227 KB)

załącznik (PDF 365 KB)

2023-03-10
8.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania dokonywanych przy ich użyciu operacji finansowych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 232 KB)

załącznik (PDF 189 KB)

zr1 (PDF 117 KB)

zr2 (PDF 118 KB)

zr3 (PDF 156 KB)

zr4 (PDF 195 KB)

zr5 (PDF 134 KB)

zr6 (PDF 145 KB)

2023-03-10
9.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej do spraw współpracy z przedsiębiorcami

PDF (PDF 240 KB)

2023-03-10
10. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 297 KB)

2023-03-14
11. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 228 KB)

2023-03-28
12.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie nadania statutu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości  PDF (PDF 330 KB) 2023-03-28
13.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 PDF (PDF 278 KB) 2023-04-04
14.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej PDF (PDF 293 KB) 2023-04-18
15. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do spraw przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r. PDF (PDF 256 KB) 2023-04-27
16.  Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 34 budżetu państwa – rozwój regionalny

PDF (PDF 227 KB)

załączniki  (PDF 172 KB)

2023-05-15
17.  Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 299 KB)

2023-05-16
18. Zarządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

PDF (PDF 249 KB)

2023-05-19